Eğitim

Danıştay'ın 'Andımız' kararına AK Parti'den ilk tepki

Danıştay 8. Dairesi'nin 'Andımız' ile ilgili kararına AK Parti'den ilk tepki geldi. Bozdağ "Danıştay hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış" dedi.

Danıştay 8. Dairesi'nin 'Andımız' ile ilgili kararına AK Parti'den ilk tepki Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi.

2018/10/19/bekir-bozdag.jpg

Twitter hesabında açıklama yapan Bozdağ, şunları kaydetti:

Türkiye, hukuk devletidir. 'İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez. Öğrenci andı kararı ile Danıştay 8. Dairesi; hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca; anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI: KARAR KESİNLEŞMEDİ

Danıştay 8. Dairesi'nin 'Andımız' ile ilgili kararına ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da (MEB) açıklama geldi. Bakanlık, kararın kesinleşmediğini ve hukuki sürecin devam ettiğini bildirdi.

MEB'in açıklamasında "Danıştay 8. Dairesi, 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir" dendi.