Eğitim

MEB 'Öğrenci Andı' kararıyla ilgili harekete geçti

Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararıyla ilgili karar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, öğrenci andına ilişkin Danıştay kararı temyize götürüldü ve yürütmesinin durdurulması istendi. 

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "öğrenci andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmişti. 

Temyiz istemini, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.