Ekonomi

2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki değerleme oranı

2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul  Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme  oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir  önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici  Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilen  tebliğde, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer  aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2018 için yüzde 23,73 olarak  tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2018 yılına ait son geçici  vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte  kalacağı da aktarıldı.