Ekonomi

Berat Albayrak ekonomik reform paketini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankacılık ve finans sisteminde bazı yapısal dönüşümlere gideceklerini söyledi.

“Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019” belli oldu. Bakan Albayrak, açıklanan paketin ekonominin karşılatığı temel sorunlara çözüm olacağını ve atılacak adımların ilkinin ele alındığını kaydetti.

Albayrak Türkiye’nin önüde 4,5 yıllık seçimsiz dönem olduğunu dolayısıyla adımların hayata geçirilmesi için uzun zamana sahip olduklarını belirtti.

KAMU BANKALARINA 28 MİLYAR TL

Finansal sektörün reformların başında olduğunu açıklayan Albayrak, kamu bankaları başta olmak üzere bankacılık sektörüne yönelik destek hakkında şunları söyledi:

“Özel bankaların ihtiyaç halinde hazır tuttukları yeniden sermayelendirme planları çerçevesinde sermayeleri artırılacak..Bankaların sermayelerinin güçlendirilmesi strateji kapsamında ilk adımımız kamu bankalarının sermayesini güçlendirmek olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ihraç edeceği yaklaşık 28 milyar TL’lik devlet iç borçlanma senetlerini kamu bankalarına verecekler. Böylelikle kamu bankalarının sermaye yeterliliği ve likidite karşılama oranı artırılarak bilançoları çok daha dirençli hale getirilecek”

KONKORDATO VE KREDİ YAPILANDIRMASI

Bakan kredi yapılandırması ve konkordatoyu için yeni yasal çerçeveler belirleneceğini kaydetti:

“Yeniden yapılandırma ve alacak tahsil süreçlerini hızlandıracağız özellikle borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin hızlı bir şekilde tavsiyesini sağlayacak bir çerçeve oluşturacağız. Bankalar Birliği öncülüğünde kamunun olmadığı bir yapıda enerji ve inşaat gibi sorunlu kredi noktasında önem teşkil eden sorunlu varlıkları alıp borç hisse takasıyla dıçarı çıkaracak ve bankaların bilançolarını daha iyi bir hale getireceğiz. Bunun için de enerji girişim sermaye fonu ve gayrimenkul fonu kurulmasını gündeme aldık”

SDDK KURULACAK

Albayrak sigorta sektöründe yeni döneme girilerek tam denetim getirileceğini duyurdu:

“Sigortacılık önemli bir yeni finansman kaynağı olacak. Sigortacılık Denetleme ve Düzneleme kurumu kurarak sektörün denetlenmesini yakından takip edeceğiz. Bir diğer adımımız ihracat ve katma değerli ürün üretimini yerlileştirmeyi sağlayan sektörlerin kredi arzından daha fazla yararlanmasını sağlamak olacak. “

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK

Albayrak emeklilik sisteminin reforme edilerek sürdürülebilir hale getirileceğini ifade etti:

“Etkin ve sağlıklı bir tasarruf sistemi oluşturmayı çok ama çok önemli görüyoruz. Devletten başlayarak bireye kadar her alanda tasarrufları önceliklendirmemiz gerektiğini inanıyoruz. Tasarrufların ekonomimizin kırılganlıklarımızı gidermede en önemli araç olduğunu düşünüyoruz. Ve bu kapsamda emeklilik sisteminin reforme edilmesi; en önemli yapısal reformlardan birini oluşturacak. YEP kapsamında emeklilik sistemini daha sürdürülebilir hale getirmek önümüzde dönemde en öncelikli konulardan. Tamamlayıcı emeklilik sistemi emekliliklerinde ek gelir oluşturarak çalışma dönemlerindeki hayat standartlarını korumalarını sağlayacak. Artık vatandaşlarımız emekli olunca artık nasıl geçinirim kaygısı taşımayacak.”

Bakan devamında reform paketinin içeriğiyle ilgili şu bilgileri verdi:

DENETİM RAPORU SUNMAYAN KREDİ ALAMAYACAK

“Finansal sektörde bir başlık da reel sektör. Ağustos’taki türbülans reel sektör ve dolaylı olarak bankacılığı etkiledi. Bankacılık sektöründe toplam 100 milyon TL ve üzeri riski olan şirketler, mali yılın kapanmasının ardından 120 gün içerisinde bankalara borç ödeme kapasitesini, likidite riski, kur riski gibi unsurları da içeren mali denetim raporu sunmak zorunda olacak. Aksi halde sektörden ek kredi alamayacak”

TARIM REFORMU GELİYOR

“Enflasyondaki en önemli sorunlarımızı gıda alanında yaşadığımız için yapısal reformlarınızı da gıda alanında hazırladık. Bu alandaki adımları Gıda ve Tarım Bakanlığımızla Gıda Komitesi koordinasyonunda takip edeceğiz. Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli reformunuz Tarımda Milli Birlik Projesi olacak. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından çalışan bu kapsamlı strateji Mayıs ayında tüm kamuoyuyla paylaşılacak”

SERA A.Ş. KURULACAK

“Tohumdan sofraya hakkaniyetli bir değer zinciri dizayn edilecek. Sahada operasyonel yetkinliğimizi kooperatif yapısının merkezde olduğu güçlü kurumsal alt yapılarla sağlayacağız. Bu kurumsal altyapı ürün ve bölge bazında sözleşmeli tarımın yaygınlaştırılmasını sağlayacak. Tarımda Milli Birlik projesinin detaylarını da hep birlikte projenin lansmanın da Tarım Bakanlığımızdan dinleyeceğiz. Bir diğer adımımız Sera A.Ş. Özellikle mevsimsel dalgalanmalarla enflasyonla mücadelede önemli yer tutan taze meyve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla Sera A.Ş kurulacak”

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞINA DESTEK

“Sera A.Ş bünyesinde 2019 yılında ilk etapta 2 bin hektar teknolojik sera inşa edilecek. Orta vadede 5.000 hektar üretim alanına ulaşılırken uzun vadede örtü altı sebze üretiminin %25’inin karşılanması hedeflenecek. Yine bir diğer önemli adımı küçükbaş hayvancılık alanında atacağız. Ülkemiz coğrafi gerçeklerine uygun şekilde kırmızı et fiyat istikrarını Küçükbaş Hayvancılık Hamlesi ile destekleyeceğiz”

BÜTÇE DİSİPLİNİ VURGUSU

“Her platformda sık sık dile getirdiğimiz bir hususu burada bir kez daha net bir şekilde ortaya koymak istiyoruz. Sıkı Maliye Politikası bizim en temel politikalarımızın başında geliyor. Bildiğiniz gibi, Yeni Ekonomi Programında 76 milyar TL’lik tasarruf ve gelir artırıcı önlemleri devreye alacağımızı ifade etmiştik. Şu ana kadar, 2019 bütçesinde bu rakamın 44 milyar TL’lik kısmını uygulamaya aldık. Bütçe ile ilgili spekülasyonlara karşı tüm vatandaşlarımızın bu güçlü tablonun farkında olmalarını arzu ediyoruz. Bundan sonra da bu adımlarımız devam edecek. Bütçe hedeflerini tutturacak tasarruf adımlarımız devam edecek”

MALİ SIKILAŞTIRMA ADIMI

“Mali tarafta sıkılaşma devam edecek. Seçimden önce mali disiplinden vazgeçmedik, seçimden sonra da vazgeçmeyeceğiz. Büyümeyi ve istihdamı desteklemek amacıyla sorun yaşayan bazı sektörler bir kısım vergi teşvikleri sağladık. Ancak bunu yaparken de yılsonu bütçe hedeflerimizden hiçbir zaman taviz vermedik. Bundan sonra da gelirlerimizi arttırmak için, toplumun genelini etkilemeyen ve yüksek gelir gruplarının daha adil vergilendirilmesini sağlayacak bazı adımları atmakta projeksiyonlarımız arasında yer almaktadır”

VERGİ SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

“2019 yılı içerisinde hayata geçireceğimiz en önemli reformlarımızdan biri de Vergi Dönüşümü olacak. Detaylarını, süreç tamamlanınca daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Ancak şunu söylemek isterim ki, Vergi Konseyi gibi, toplumun tüm kesimlerinin içinde olduğu, çok kapsamlı bir ekip ile bu reformu hazırlıyoruz. 3 başlıkta temel detaylarını burada bugün sizinle paylaşmak isterim. 1.si yeni mimari. Yeni Vergi mimarimizde, İstisna ve muafiyetleri azaltacağız. Kurumlar Vergisi’ni kademeli olarak düşüreceğiz. Daha adaletli bir vergi sistemi için, gelire göre artan oranlarda vergilendirmeyi sağlayacağız”

GİRİŞİMCİLİK KOLAYLAŞTIRILACAK

“Özellikle beyannameyi yaygınlaştıracak ve gelir artışlarının sağlayacağı potansiyel ile dolaylı vergileri azaltıp, dolaysız vergileri artırarak verginin tabana yayılmasını sağlayacağız. Yeni Vergi Mimarimiz, dünyada çağdaş vergi reformlarının önceliklerinden olan, “İstihdam oluşturma” hedefine üzerine oturacaktır. Ayrıca İş yapma kolaylığı endeksindeki bulunduğumuz seviyeyi, atacağımız bu adımlarla daha da yukarıya çıkaracağız. Girişimciliğin ve yeni iş kurmanın kolaylaştırılmasını sağlayacağız”

KAYIT DIŞIYLA MÜCADELE

“Vergi Dönüşümünde ikinci başlığımız “Kayıtdışılık ile Mücadele” olacak. Gönüllü uyum adı verilen bir sistem ile mükelleflerin beyanlarının esas olduğu ve ilk inceleme sonrasında sorun görülmediği takdirde süreçlerin tamamlandığı sadeleştirilmiş bir süreci hayata geçireceğiz. Ayrıca sahte ve yanıltıcı belge ile mücadele için, etkin yaptırım, teknik çözüm, e-fatura ve e-faturanın eş zamanlı takibi, benzersiz kodlu mal hareketi takip sistemi ile kayıtdışılığa karşı etkin bir yapıyı devreye almış olacağız”

MÜKELLEF MEMNUNİYETİ ÖLÇÜLECEK

“Vergi Dönüşümüzde önemli gördüğümüz bir diğer alan da Mükellef Hakları olacak. Mükellef dostu bir vergi sistemi ile, süreçlerin başarısını artıracağız. Bu kapsamda, Mükellef Hakları İcra kurulu kuracağız. Mükelleflerin, vergi süreçlerindeki beyanları ile ilgili yazılı destekleri devreye alacağız. Mükellef Memnuniyetini düzenli ve sürekli olarak ölçecek, süreçlerdeki eksikleri anında tespit edeceğiz. Ayrıca mükellef hakları bildirgesinin bağlayıcı hale gelmesini sağlayacağız. İşte bu adımlarla, aslında bir hedefin de altyapısını çok sağlam adımlarla hayata geçirmiş olacağız”

TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENİ ARTIRMAK İÇİN YARGI REFORMU

“Kapsamlı bir katılımla hazırlanan bu reform paketi Yargı Reformu Strateji Belgesiyle Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Yargı Reformu’nun vizyonu; “güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi” olacaktır.Ekonomik refahın sağlanması ve toplumsal tabana yayılmasında hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki önemli çalışma alanıdır. Güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmayla, adil ve etkin işleyen bir hukuk sistemi arasındaki ilişki açıktır. Uzun vadeli yatırımlar, öngörülebilir, sonuçları kestirilebilir bir hukuk pratiğine yakından bağlıdır. Yargı sisteminin kalitesi, hızı, ihtiyaçlara cevap verme kapasitesi yatırım ortamını geliştirmenin temel şartları arasındadır. Bugüne kadar, ülkemize üretim ve istihdam katkısı sunan, piyasa kural ve koşullarında faaliyet yürüten her yatırımcıya desteğimizi sunmaktan geri durmadık.”