Ekonomi

Yargıtay'ın yıllık izin kararı!

Çalışanların yıllık izinleri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı, işçiler kullanılmayan yıllık izin ücretlerini alsa bile hakları baki kalacak.

Çalışma hayatında bir kişinin farklı şirketlerde çalışması veya çalıştığı şirkette emekli olduktan sonra işine devam etmesi, sıklıkla karşımıza çıkan bir konudur. Çalışanların, yıllık iznini kaç gün kullanacaklarının hesabında işyerindeki kıdemi oldukça önemlidir.

İşçinin yıllık izin kıdemini sıfırlaması durumunda, işçi yeniden çalışmaya başladığında, tasfiye edilmeyen süreler yıllık izin kıdeminde dikkate alınmaktayken, tasfiye edilen süreler dikkate alınmamaktaydı.

İş kanuna göre, yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında, işçinin aynı işverenin bir ya da çeşitli işyerlerinde çalıştığı sürelerin birleştirilerek göz önüne alınacağı hükme bağlanmıştır.

Fakat Yargıtay, son dönemlerde vermiş olduğu kararlarda, işçinin daha önce aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen hizmetlerinin yıllık izne hak kazanma ve izin süreleri hesabı yönlerinden dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

YILLIK İZİN HAKKI BÖYLE BELİRLENMELİDİR

İşçiye önceki feshe bağlı olarak kullanmadığı izin ücretleri tam olarak ödenmişse, bu dönemin sonraki çalışma sürelerine eklenerek izin hesabı mümkün değildir. Yine, önceki çalışılan sürede bir yılı doldurmadığı için izne hak kazanılmayan süreler de, işçinin aynı işverene ait işyeri veya işyerlerindeki sonraki çalışmalarına eklenerek yıllık izin hakkı belirlenmelidir.

Örneğin işyerinde 4 yıl çalışılmış ve tazminatlarını kullanmadığı yıllık izin hakları ödenerek, iş sözleşmesi feshedilen bir işçinin yeniden işe alınması durumunda 1 yıllık çalışma süresinin sonunda kazanacağı izin hakkı yasası gereği 20 gün olacaktır.

İZİN DE VAR ÜCRET DE

Öte yandan, çalışma sürerken yıllık izin kullanılmaksızın ücretinin ödenmesi, iş akdinin sona ermesinden sonra aynı dönem için yıllık izin ücretinin talep edilmesine engel değildir. Çünkü çalışma sürerken yıllık iznin kullandırılması yerine ücretinin ödenmesi yıllık izin hakkını ortadan kaldırmaz. Çalışma devam ederken yıllık ücretli izin paraya tahvil edilemez. (9. Hukuk Dairesi, 2015/8588 Esas, 2016/20520 Karar, 21.11.2016 tarih)

 • USD
  -0,51
  3,8669
 • EURO
  -0,49
  4,5635
 • ALTIN
  0,06
  156,70
 • PETR
  0,17
  63,4500