Dünya

Dünyanın cennet çatısı: Wakhan Koridoru

1/18

Muhteşem doğası, Hindu Kush dağlarıyla çevrili düzülükleriyle bir dönemin İpek Yolu'nun en gözde noktalarından birisi olan Wakhan Koridoru şu an medeniyetin en ücra yerinde bulunan kabilelerin yaşadığı bir yer.

2/18

Pamir dağlarının Afganistan'da ki bölümüne Wakan bölgesi deniyor.

3/18

Wakhan Koridor'u, Afganistan'ın Kuzeydoğusunda, Tacikistan, Pakistan ve Çin'e komşu bölgesinin adı.

4/18

Bölgede 2 topluluk var. Wakhi'ler ve Kırgızlar.

5/18

Wakhiler vadide yerleşik hayata geçmiş, hayvancılık ve tarım ile geçinirken daha yükseklerde yaşıyan Kırgızlar ise sadece hayvancılık ile geçiniyor ve göçebe bir hayat sürdürüyorlar.

6/18

Afganistan'ın en ücra köşesi olan Wakhan Koridoru'na hiç bir savaş uğramadığı gibi medeniyete dair hiç bir belirti de yok.

7/18

240 km uzunluğunda olan bu vadide tahminlere göre 12 bin kişi yaşıyor.

8/18

Bu ıssız topraklarında yaşayanlar ne Taliban ne de Amerika - Afganistan savaşından haberdar.

9/18

Wakhan Koridor'a ulaşınca Afganistan'ın savaşla dolu ortamından uzaklaşılıyor. Kadınlar da daha rahat.