Gündem

Anayasa değişikliğinde 3 madde daha kabul edildi

Anayasa değişikliğinin 3. maddesi 341 oyla, 4. maddesi 343 oyla, 5. maddesi ise 343 oyla kabul edildi. Buna göre seçilme yaşı 18, seçimler de birleşti

Meclis'te görüşülen cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişikliği teklifinin 3. maddesi üzerinde görüşmeler AK Parti ve CHP'li vekiller arasında yaşanan tartışma nedeniyle maddenin oylaması verilen ara ile durdu. Yaşanan arbededen sonra yarıda kalan oylama tekrar edilirken madde 341 'Evet' oyu ile kabul edildi. Teklifin dördüncü maddesi de üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde 343 'Evet' oyu ile TBMM'de kabul edildi. Bu madde Cumhurbaşkanlığı ile genel seçimi birleştiriyor.

SEÇİLME YAŞI 18'E DÜŞTÜ

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 485 milletvekili katıldı. Oylamada 341 kabul, 139 ret oyu kullanıldı. Oylamada 3 boş, 2 geçersiz oy çıktı. 

Teklifin üçüncü maddesi, seçilme yaşını 25'ten 18'e indirilmesini ve askerlikle ilişiği olanların milletvekili adaylığına başvuramamasını öngörüyor.

4. MADDESİ DE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin dördüncü maddesine 343 kabul, 139 ret oyu verildi.

Söz konusu madde ile Anayasa'nın "TBMM'nin seçim dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi" olarak değişiyor.

Değişiklik; seçimlerin 4 yılda değil 5 yılda bir yapılmasını, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 5 yılda bir olmasını ve seçmenlerin iki seçim için aynı gün sandığa gitmesini, süresi biten milletvekilinin yeniden seçilebilmesini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılmasını öngörüyor.

5. MADDEYE DE ONAY

 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Anayasa değişikliği teklifinin 5. maddesi de kabul edildi. 
TBMM Genel Kurulu’nda, Anayasa değişiklik teklifinin 5. Maddesine 343 kabul, 7 ret oyu verildi. Oylama sonucu 3 oy geçersiz, 1 oy da boş olarak belirlendi.

Teklifin beşinci maddesiyle, TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sıralanıyor.

CHP 5. MADDEYE OY KULLANMADI

Cumhuriyet Halk Partisi grubu Anayasa değişikliği beşinci maddesinde oy kullanmadı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, oy kullanmama gerekçesi olarak da beşinci maddenin TBMM'nin yetkilerini yok edeceğine ilişkin endişeleri olduğunu ifade etti.

 • USD
  0,86
  3,8073
 • EURO
  0,63
  4,6532
 • ALTIN
  1,34
  163,12
 • PETR
  -0,54
  68,7200