Gündem

Nükleer Düzenleme Kurulu görev ve yetkileri belli oldu

Nükleer Düzenleme Kurumu’nun karar mercii olan Nükleer Düzenleme Kurulu’nun görev ve yetkileri belirlenerek resmi gazetede ilan edildi.

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan Nükleer Düzenleme Kurumu’nun kurulunun görev ve yetkilerinin çerçevesi çizildi.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Kurumun kurulunun görev ve yetkileri ile usül ve esaslarını konu alan yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında ilan edildi.

Yönetmeliğe göre kurul, kurumun karar organı gibi hareket edecek. NDK; biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere toplam beş üyeden oluşacak.

Cumhurbaşkanı tarafından atanacak olan başkan ve kurul üyeleri, 4 yıllık görev süresini doldurduğunda bir kereliğine mahsus yeniden atanabilecek.

Kurul, KHK ve diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yürütecek ve yetkilerini bağımsız olarak kullanabilecek.

NÜKLEER ENERJİDE KARAR MERCİİ

Kurul, KHK çerçevesine giren faaliyetlerine ilişkin yönetmelikleri ve tebliğleri çıkarabilecek, düzenleyici işlemler ve yetkilendirmeye ilişkin kararlar alabilecek. Kurul ayrıca, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyonla ilgili konular hakkında diğer ülkelerin kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak işbirliklerine karar verebilecek.

NDK, sınırlarını ve gerekçesini belirlemek suretiyle; tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesisleri dışındaki yetkilendirmeye ilgili yetkilerini başkana devredebilecek.

canlı tv

Daha Fazla Canlı Tv Kanalı için ziyaret ediniz.