Gündem

Zam almayan işçi istifa etti, tazminatını da alamadı

Kendisinden sonra işe başlayanların daha yüksek maaş ve zam aldığını söyleyen işçi istifa edip tazminat istedi. Yargıtay işvereni haklı buldu.

Bursa’da yaşanan olayda bir fabrikada kendisiyle aynı işi yapan ve kendisinden sonra işe başlayan işçilere daha çok maaş verilip daha fazla zam yapıldığı, kendisine ise 2 yılda 10 lira zam yapıldığını söyleyen işçi istifa etti.

13 yıldır Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın otomasyon bölümünde çalışan işçi, işverenin eşitlik ilkesine uymadığını söyleyerek noter aracılığıyla istifasını verdi.

HESAP KAYITLARINI VE TANIKLARI DELİL GÖSTERDİ

İş Mahkemesi’ne giden işçi kıdem tazminatı istedi. Kendisiyle aynı tarihlerde ve hatta sonra işe başlayan arkadaşlarının maaşlarının daha yüksek olduğunu, gerek maaş bordrolarından gerekse banka hesap kayıtlarından ve tanık beyanlarından anlaşılacağını ifade etti.

İşçi, iş kanunun 5. maddesiyle haksız ve hukuka aykırı bu uygulama nedeniyle iş sözleşmesinin haklı olarak feshettiğini söyledi.

İŞVEREN: NİTELİKLERİNİ KARŞILAŞTIRARAK ZAM VEREBİLİRİM

Davalı işveren ise aynı veya benzer işte çalışan, kıdemleri eşit ve eğitim dereceleri aynı olan işçilerin niteliklerinin karşılaştırılarak yapılabileceğini ifade etti.

İşveren davacının otomasyon elemanı olarak işe başladığını ve ilkokul mezunu olduğunu söyleyerek iş yeri şahsi sicil dosyasından bunun görülebileceğini anlattı.

İşveren, İş yerinde aynı bölümde çalışan 3 işçinin daha olduğunu ve bu işçilerin hem çalışma hayatındaki tecrübeleriyle, hem de okul olarak davacıdan daha önde olduklarını ifade etti.

MAHKEME İŞVERENİN TAZMİNAT ÖDEMESİNE HÜKMETTİ

1. İş Mahkemesi, davalı işveren tarafından davalı ile diğer işçiler arasında ayrım yapıldığına hükmederek kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğine karar verdi. 

Bunun üzerine işveren kararı temyiz etti ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi devreye girdi.

YARGITAY KARARI BOZDU, İŞVERENİ HAKLI BULDU

9. Hukuk Dairesi’nin emsal niteliğindeki kararı şu şekilde oldu:

İşveren; eğitim durumu, kıdem ve performans gibi objektif nedenlere bağlı olarak yönetim hakkı çerçevesinde farklı oranlarda zam yapabilir.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Mahkemece davalının savunmasından ve sunduğu sertifika, diploma ve sair belgelerden diğer çalışanlar lehine olan ücret farkının haklı gerekçesinin anlaşılamadığı gerekçesi ile kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verilmiştir. Ancak davalı işveren tarafından işçilere farklı oranlarda zam yapılmasının ve farklı miktarlarda ücretler ödenmesinin objektif nedenlerini dosyaya sunduğu belgelerle ortaya koyduğundan davalının eşit davranma borcuna aykırı davrandığının söylenemeyeceği ortadadır. Davacının iş akdinin feshinin haklı nedene dayanmadığının anlaşıldığından kıdem tazminatı talebinin reddi yerine yazılı gerekçeyle kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”