Kültür Sanat

Sanat eğitimi zeka geliştiriyor

Daha zeki, daha entellektüel, daha sosyal. Bu üç unsuru birden doğal olarak sağlayan tek unsurun sanat olarak tespit edildiğini biliyor musunuz?

Çocuklarımızın daha zeki, daha entelektüel ve daha sosyal olmaları için elimizden gelen her şeyi yaparız. Pekiyi uzmanların yaptığı araştırmalar neticesinde, bu üç unsuru birden doğal olarak sağlayan tek unsurun sanat olarak tespit edildiğini biliyor musunuz? Sanatın herhangi bir dalı ile meşgul olarak gelişen çocukların, daha zeki, daha yaratıcı ve daha sosyal bireyler oldukları davranış bilimleri uzmanlarınca kanıtlandı.

SANAT, BAKIŞ AÇISINI GENİŞLETİYOR

Çağımızın en önemli sorunlarından bir tanesi, özellikle ülkemiz için ezberci bir karaktere sahip olmak. İnsanlarımız bakış açılarını geçmiş deneyimlerinden elde ettiği verilerle şekillendiriyor ve bir çoğumuz farklı alternatifleri değerlendirmiyoruz. Doğal olarak bu durum, profesyonel hayatımıza da sirayet ederek, inovatif bir düşünce sistemine sahip olmamızın önüne geçiyor. Toplumsal çatışmalardan, ben merkezciliğe uzanan davranış bozuklularının temelinde de açık görüşlü olmamak yatıyor. Pek çok davranış bilimi uzmanına göre; Avrupa medeniyetinin gelişiminde birinci faktör sanat olarak tanımlanıyor. Rönesans ile başlayan devrim sürecinin günümüzde tüm şiddetiyle devam ettiği şekliyle toplumların her alanda gelişmesine etki ettiği batıda tartışılmıyor dahi. Yaratıcılığı insanın en önemli fonksiyonu olarak gören batı medeniyeti, çocuklarına tüm eğitim süreçleri boyunca sanat eğitimi veriyor ve bunu zorunlu tutuyor.

2017/12/21/muzik.jpg

MÜZİK VE MATEMATİK

Çocuklarımızın müzikal yetilerinin, matematiksel yetileri üzerinde doğrudan etkili olduğunu biliyor musunuz? Berklee College of Music tarafından yapılan araştırmaya göre; müzikle herhangi bir şekilde bağlantısı bulunan çocuklar ile hiç müzikle ilgilenmemiş çocuklar arasında ortalama 3-5 puanlık bir IQ farkı bulunuyor. Yani aslında matematikte başarısız olanların alternatifi kesinlikle müzik değil. Müzikte başarılı olan bir öğrencinin matematiksel başarısızlığı uzmanlara göre bütünüyle eğitim sisteminin kabahati olarak tanımlanıyor.
Nerden bakarsak bakalım, kesin olan bir yargı vardır ki, medeniyetlerin en kuvvetli değerleri kültür ve sanat alt yapılarıdır. Kültür ve sanata kıymet veren medeniyetlerin tarih boyunca baskın medeniyetler olageldiği birkaç tarih kitabına genel olarak göz atarak kolayca anlaşılabilir. Uzmanların çocuk gelişimi bileşenleri içerisinde en önemli kısımlardan olarak tanımladığı sanat eğitimi, medeniyetimizin gelişmesi için büyük öneme sahip değerlerin başında gösterilmektedir.

 • USD
  -0,31
  4,7910
 • EURO
  0,16
  5,6122
 • ALTIN
  0,43
  189,89
 • PETR
  0,55
  72,9900