Kültür Sanat

Sufiliğin Zirvesi: Hz. Mevlana’yı Anlamak

'Her ne olursan ol' öğretisiyle hafızalara kazınan Hz. Mevlânâ’yı anlama kapılarını yazar Osman Nuri Küçük araladı.

Nefes Yayınevi’nden çıkan Osman Nuri Küçük imzalı Sûfîliğin Zirvesi: Hz. Mevlânâ’yı Anlamak kitabında Hz. Mevlânâ’yı anlamanın kapıları aralanıyor. Hz. Mevlânâ eserlerinde hakikate dair manalardan bahsetmektedir, fakat pratikte bu metinler bağlamından ve bulunduğu zamandan kopartılarak bambaşka anlamlarda ve mecralarda kullanılabilmektedir.

Mevlânâ’nın İslâmî arka planından soyutlanarak değerlendirilmesinin, onun düşünceleriyle ilgili temel bir çarpıtma örneği olduğu gerçeği, günümüzde artık gerek akademik gerek popüler çalışmalarda vurgulanan bir husus haline gelmiştir. Çoğu okur; temel kimliğini İslâm kültüründen soyutlayıp Mevlânâ’yı dinler üstü ruhsal bir guru, mistik bir şâir, şamanist bir dansçı, yeni bir din kurucusu, hümanist bir düşünür şeklinde tanımlamanın, yorumcunun zihnindeki Mevlânâ figüründen öte bir gerçeklik taşımadığının farkındadır.

" style="border-style:solid; border-width:2px; height:701px; width:450px" />

Küçük, Nefes Yayınevi’nden çıkan Sûfîliğin Zirvesi: Hz. Mevlânâ’yı Anlamak adlı çalışmasında Mevlânâ’nın sûfî bir düşünür olmasından kaynaklanan ve Mesnevî’deki üslubu itibariyle karşılaşılan anlama sorunları ve onu etkileyen şahsiyetler üzerinden konu ele alınmıştır.

sadecehaber