Ne nedir?

Gagavuzya neresidir? Nereye bağlıdır? Gagavuzlar Türk mü?

Gagavuzya'nın nerede ve hangi ülkeye bağlı, Gagavuzlar Türk mü?

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı bir özerk devlettir. Ülkeye ismini veren Gagavuzlar Oğuz Türkü kökenlidir ve Gagavuz kelimesinin Gök-oğuzdan türediği düşünülmektedir. Paul Wittek'e göre Gagavuz kelimesi Anadolu Selçuklu Hükümdarı II. İzzeddin Keykavus ile bağlantılıdır.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nden ayrılan ve 1990 – 1994 yılları arasında bağımsız olduktan sonra barışçıl olarak Moldova Cumhuriyetine katılan devlet. Günümüzde Gagavuzya otonom bölgesi olarak adlandırılmaktadır.