Ne nedir?

Miraç Kandili Nedir?

Miraç Gecesi, peygamberimizin bütün insanlığı temsilen Cenab-ı Hakkin yüksek huzuruna kabulü anlamına gelen gecedir.

Miraç; Receb'in 27. gecesi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaratan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuk. Kainatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî buluşma...

Süleyman Çelebinin 'Şeş cihetten ol münezzeh zül-celal, Bîkemukeyf âna gösterdi cemal' şeklindeki ifadesiyle 'mahiyetini, nasıllık ve niceliğini bilemediğimiz bir şekilde yüce Allah ile görüşen' sevgili Peygamberimiz'in, şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi, Bakara Sûresi'nin son iki ayeti ve beş vakit namaz hediyesiyle yüce âlemlerden döndüğü gece.
Miraç bir arınma ve Allah'a yükseliştir. İnsanın erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükseliş hikâyesidir. Sadece Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve varlığın düzeylerinde, hakikat göğünün katmanlarında değil, insanlığın Allah'a ulaşan yolunun duraklarında da gerçekleşmiş kutlu bir yolculuktur.