Sağlık

TANAP, iki önemli projeye imza attı

TANAP, Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında, iki önemli sağlık projesini hayata geçirdi. Bu projeyle serebral palsili ve primer imnün yetmezlik hastalarına destek olunacak.

TANAP, Serebral Palsili Çocuklar Derneği ve Can Sucak Candan Bişeyler Vakfı iki önemli projeye imza attı. Bu kapsamda serebral palsili ve primer imnün yetmezliği olan çocukların eğitim olanaklarının iyileştirilmesi ve sosyal hayata katılımı, aynı zamanda bu hastalıklarla ilgili farkındalık yaratılması, hastalığın tanı ve tedavi olanaklarının artırılması hedefleniyor. 

TANAP, Can Sucak Candan Bişeyler Vakfı ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) işbirliğine iki yeni projeyi destelemek ve hayata geçirmek üzere imza attı. 

200 HASTAYA DESTEK

Serebral Palsili olan 200 hastanın hayatına dokunulacak. Eşit hak ve fırsatlara sahip olmasını sağlamak isterken aynı zamanda onları üretken ve bağımsız bir birey olarak topluma kazandırmayı amaçlayan proje SERÇEV ile imzalanan anlaşma kapsamında serebral palsili bireyler tespit edilip maddi gücü olmayan ailelere medikal ürün desteği yapılması planlanıyor. Bu kapsamda okullarda fiziksel iyileştirmeye yönelik özel eğitim, bedensel yetersizliği olan öğrencilere yönelik oyun parklarının ve kaynaştırma sınıflarının açılması, eğitmenlerin ise eğitilerek mesleki kapasitelerinin artırılması projeleri hayata geçirilecek. 

TANAP’ın 5,5 milyon lira katkı sağladığı projeyle 200 serebral palsili bireye ulaşılarak, toplumsal hayata katılımlarının artırılması, eğitim olanaklarının iyileştirilmesi ve böylece akademik becerilerinin artırılması, eğitmenlerin ise eğitilerek mesleki kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Proje Ankara’da uygulanacak ve Türkiye’ye hizmet verecek. Henüz tanısı koyulmamış ve tanı konması için imkanı bulunmayan 0-7 yaş aralığında primer imnün hastalığı belirtisi gösteren 100 bireye ulaşılması hedefleniyor. TANAP’ın 6.2 milyon lira ile destek verdiği bu proje başarılı tedavi oranının artırılması ve bu başarız tedavi kaynaklı ölüm oranlarının azaltılması ile ilgili akademik çalışma sayısını artırılmasını hedefliyor.