Yaşam

Apartmanda çoğunluk ne derse o!

Bir apartman yöneticisi en üst katta oturduğu binanın çatısını yaptırdı. Kat maliklerinden çatının ücretini almak için mahkemeye gitti. Mahkeme emsal bir karar verdi.

Bir apartmanın çatı katında oturan bina yöneticisi, çatıyı yenilemek için bir şirketle anlaştı. Şirket, çatıyı yeniledi ama kat malikleri çatı için ödeme yapmadı. Bunun üzerine yönetici ödeme yapmayanlar için icra takibi başlattı.

Ancak davalı olan binada oturanlar, karara itiraz etti. İkinci kez mahkemeye başvuran yönetici, icra takibine yapılan itirazın kalkmasını istedi.

Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Davacı kararı temyize götürdü. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını onadı.

Geçen hafta açıklanan kararda, şu ifadelere yer verildi; “Dava konusu taşınmazın mimari projesine göre ana taşınmazda çatının olmadığı belirlenmiştir. Somut olayda ise davacının kendi dairesini kapatacak şekilde yaptırdığı tespit edilmiştir. Çatı yapımı proje değişikliği gerektirmekte olup kat maliklerinin oy birliği ile alacağı kararla yapılabilir. Bu hususta kat maliklerinin oy birliğiyle almış olduğu bir karar bulunmamaktadır. Ana taşınmaza ait proje tüm kat maliklerinin muvafakatı ile değiştirilip belediyece onaylanmadıkça, projedeki biçimin korunması ve onarımın projesine ve tekniğine uygun olarak yapılması gerekir. Yasaya aykırı şekilde ve projesinde yer almayan biçimde yapılan çatının yapım giderinden bu duruma onay vermeyen davalı taraf sorumlu tutulamaz. Tüm bu nedenlerle mahkemece yazılı şekilde karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığından dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verildi.”