Ekonomi

Çalışana kötü haber. Kıdem tazminatı kalkıyor mu?

Maliye Bakanı Berat Albayrak bu yıl içinde BES ve Kıdem Tazminatı Fonu’nun kurulacağını açıkladı. Çalışanlar için kıdem tazminatını almak zorlaşacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019’daki yapısal dönüşüm adımlarını açıkladı. Bu adımlar arasında çalışanlar için iki hayati nokta bulunuyor. Bunlardan ilk kıdem tazminatları, diğeri ise Bireysel Emeklilik Sigortası yani BES. Albayrak’ın açıklamasına göre yeni dönemde Bireysel Emeklilik zorunlu olacak. Yani çalışanlar sisteme otomatik olarak girecek ve çıkamayacak. Her ay gelirlerine göre maaşlarından kesinti yapılacak. Kıdem Tazminatları için de artık bir Fon kurulacak. Bakan Albayrak yeni dönemi şu sözlerle anlattı:

BES ZORUNLU, KIDEM TAZMİNATLARI ARTIK FON’DA

Sigortacılık, BES ve Kıdem Tazminatı sonrasında hepimiz için çok önemli bir yeni finansman kaynağı olacak. Vatandaşlarımızın kazançlarına göre azdan az çoktan çok belirleneceği zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini yani tamamlayacı emeklilik sistemini yeniden ele alacağız. Bu sistemle birlikte Kıdem Tazminatı Reformunu da hayata geçireceğiz. Tıpkı çalışanlardan olduğu gibi işverenden yapılacak kesintiler de BES ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu’nda toplanacak.

7 DURUMDA KIDEM TAZMİNATI ALINIYORDU

Bakan Berat Albayrak yeni sistemde çalışanlarından nasıl tazminatlarını alacaklarına ilişkin detaylara girmedi. Ancak ünlü ekonomist Ali Tezel, Fon uygulamasının çalışanların zararına olacağını dile getirmişti. Türkiye’de halihazırdaki sistemde çalışanlar 7 durumda kıdem tazminatlarını alabiliyor. Emeklilik, yaş hariç 15 yıl ve 3600 gün prim şartını yerine getirenler, ölüm, erkeklerin askere gitmesi, kadınların evlenmesi, haklı nedenle iş akdinin feshi ya da işten atıldığında çalışanlar tazminatlarını alabiliyor.

KIDEM TAZMİNATI İÇİN 15 YIL ŞARTI

Fon uygulamasına geçildiğinde çalışanlar ölüm, 65 yaşına gelip emekli olunca ya da Fon’da en az 15 yıl kalıp ev veya otomobil almak istediğinde parasının yarısını alabilecek. Ali Tezel’e göre yeni uygulamada kıdeme esas ücret de düşecek. Halen Türkiye’de kıdem tazminatı ödenirken 30 günlük ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Geriye doğru bir yıl içinde işçiye ödenen her türlü maddi menfaatler dikkate alınıyor. Fon uygulamasına geçilirse bu sona erecek. Sadece işçinin brüt ücretine göre Kıdem Tazminatı Fonu’na prim ödeneceğinden işçilerin kıdem tazminatlarına esas ücretleri düşecek.