Otomobil

Köprü cezalarına af, Meclis’ten geçti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kaçak geçişlere verilen cezanın iptalini içeren torba teklif, TBMM tarafından kabul edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kaçak geçiş yapanların çarptırıldığı idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi kararı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Karar torba teklifte geçti.

Karara göre, sınıflarına göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçmesi yasak olan araçların kuralı ihlal ederek köprüyü kullanması nedeniyle kesilen idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

TAHSİL EDİLEN CEZALAR İADE EDİLECEK

İhlal nedeniyle ceza kesilen 275 bin araca verilen 310 milyon liralık idari ceza kaldırılacak. Şimdiye kadar tahsil edilen 3,9 milyon liralık ceza bedeli ise iade edilecek.  

Karar bağlamında idari para cezasına çarptırılanlara tebliğ yapılmayacak, tebliğ yapılanlardan tahsilat yapılmayacak, itiraz yapanlar veya açılmış davalar varsa hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek.

AÇILAN DAVALARDAN VAZGEÇİLECEK

Yapılan tahsilatlardan, yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan “feragat edilmesi kaydıyla” vazgeçilecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi girmesinden itibaren 2. ayın sonuna kadar başvurulması durumunda düzenlemenin yürürlük tarihini takip eden 3. ayın sonuna kadar ret ve iade yapılacak.