Gündem

YSK gerekçeyi açıkladı ama yeni gerekçe bulamadı

YSK 16 gün sonra İstanbul seçimlerinin iptal gerekçesini açıkladı. Ancak kısıtlı seçmen iddiası ve sandık kurulu üyelikleri dışında yeni bir veri paylaşmadı.

YSK 16 gün sonra İstanbul seçimlerinin iptal gerekçesini açıkladı. 250 sayfalık açıklamada iptal için oy kullanan 11 üyeden 7’sinin görüşlerine yer verildi. Açıklamada kamuoyuna yansıyan bilgilerin dışında bir veri yer almadı. Ak Parti ve MHP’nin gündeme getirdiği kısıtlı seçmen iddiaları, Büyükçekmece soruşturması ve sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yapması İstanbul seçimlerinin iptali için gerekçe yapıldı. Açıklamadaki o bölüm şöyle:

A) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Anayasa ve 298 sayılı Kanun gereği oy kullanamayacak olan kısıtlı, ölü, tutuklu ve hükümlü olanların yerine oy kullanıldığı, bu kişilerle ilgili resmi kayıt tutan ilgili kamu kurumlarına yazı yazılarak gerçeğin tespit edilmesi gerektiği, yapılan tespitlere göre; 2.732 adet oy kullanan kısıtlı seçmenin, 1.229 adet yerine oy kullanılan ölü seçmenin, T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No : 4219 8 10.290 adet hem cezaevi hem de başka seçmen listesinde kayıtlı seçmenin, 5.287 adet hem İstanbul seçmen listesinde hem de hükümlü seçmenin, 236 adet İstanbul’da yerleşim yeri adresi cezaevi olan seçmenin, kayıtları tespit edildiği, mükerrer kayıtlı bu seçmenler yerine, yerleşim yerlerinde oy kullanılıp kullanılmadığı seçimin sonucunu doğrudan etkileyecek önemli bir husus olduğu, Kanuna aykırı biçimde kullanılan bu tür oyların 19.774 olduğu, bu oyların hangi adaya verildiğinin belirlenmesinin “GİZLİ OY” ilkesi gereğince fiilen olanaksız olduğu, ayrıca Yüksek Seçim Kurulunun gündeminde bulunan Büyükçekmece İlçesi ile ilgili itiraz dosyasında da birçok kısıtlı, mükerrer ve usulsüz kaydedilen seçmenin sandıkta oy kullandığına dair başlatılan idari soruşturmaların devam ettiği, Söz konusu sahte seçmen kaydetme işinin kesinlikle normal bir seçmen nakli ve yerleşim yeri adres değişikliği olmadığı, tüm usulsüz ve sahte işlemlerin on binlerce kişiyi etkilediğinin tahkikat dosyası ile ortaya çıktığı, Diğer bir önemli tespitin ise mahkeme kararları ile kısıtlı olduğu tespit edilen 2.308 kişi dışında kalan zihinsel engelli bulunan 18 yaş ve üstü 21.782 kişinin seçmen listelerinde yer aldığı, zihinsel engelli bu kişilerin tamamının tam teşekküllü devlet hastanelerinden raporlu oldukları ve seçme hakkı açısından engelli olduklarının tespit edildiği, Mahkeme kararları ile kısıtlı olduğunu tespit edilen 424 kişinin dışında kalan 21.358 kişinin seçmen listelerinde yer aldığı, bu kişilerin kısıtlı olması sebebiyle oy kullanmamasının gerektiği, İstanbul genelinde oy kullanan 21.358 kısıtlının mahkeme kararlarının ilgili kurum ve kuruluşlar ile Türkiye genelindeki tüm Sulh Hukuk Mahkemelerinden sorularak tespit edilmesi ve oy kullanıp kullanmadıklarının da birlikte değerlendirilmesinin gerektiği, On binlerce zihinsel engelli kişinin İstanbul seçmen listesinde kaydının var olması ve sandıklarda oy kullanması nedeni ile seçmen iradesinin doğrudan sandığa yansıması konusunda kamuoyunda ciddi şüpheler oluştuğu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki iki aday arasındaki oy farkının 13.742 olduğu düşünülürse, on binlerce zihinsel engellinin oy kullandığı bu seçimlerde seçmen iradesinin sandığa doğru ve güvenli yansıtılmaması nedeninin bile başlı başına seçimin yenilenmesini gerektirdiği,