Yaşam

Mustafa Kemal Anadolu’ya Samsun değil Kocaeli üzerinden geçecekti!

19 Mayıs’ın 100. yıldönümünde az bilinen bir gerçek. Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’dan önce Kocaeli üzerinden Anadolu’ya geçmek için plan yapmıştı.

Atatürk yaveri Cevat Abbas Gürer’in Türkiye İş Bankası Kültür yayınlarından çıkan anıları, 19 Mayıs’ın 100. yıldönümüne girilirken Kurtuluş Savaşı’nın çok az bilinen gerçeklerine de ışık tutuyor. Turgut Gürer’in derlediği ‘Atatürk’ün Yaveri Cevat Abbas Gürer/Cepheden Meclise Büyük Önder ile 24 YIL’ başlıklı kitapta Atatürk’ün Samsun’dan önce Kocaeli üzerinden Anadolu’ya geçme planı şöyle anlatılıyor.

KOCAELİ ÜZERİNDEN ANADOLU’YA GEÇİŞ PLANI

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastığı gün Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç tarihidir. Ancak Mustafa Kemal’in Anadolu’ya gizlice geçebilmek için aylar önceden hazırladığı ve son aşamasına getirdiği bir başka planı vardı.

Mustafa Kemal Paşa Samsun yolu ile Anadolu’ya ayak basamasaydı Anadolu’ya gizlice Kocaeli üzerinden geçecekti. Ve Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımı Samsun’da değil Kocaeli’de atılmış olacaktı. Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı ve Anadolu coğrafyası üzerindeki yayılışı ise çok daha farklı bir biçimde gelişecek ve elbetteki bu büyük mücadelenin tarihi çok daha farklı bir biçimde yazılacaktı. O’nun Samsun’da başlattığı ve İzmir’de noktaladığı kurtuluş yolumuzun haritası da yurdumuzun değişik yörelerinden geçerek İzmir’e ulaşacaktı.

KOCAELİ PLANI SON ANDA İPTAL EDİLDİ

Atatürk’ün başyaveri Cevat Abbas Gürer’in gün ışığına çıkan hatıraları, Kurtuluş Savaşı ile ilgili bugüne dek yayınlanmış hiçbir kitapta bulunmayan, çok ilginç ve farklı bilgiler içeriyor. Ve karanlıkta kalmış bir döneme ışık tutuyor, aydınlatıyor. Bu anılarda Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçebilmek için padişahın vereceği vazifeye muhtaç olmadığını da çok açık bir biçimde görüyoruz.

Her hareketini bir plan ve program dahilinde yapan Atatürk’ün elbette ki Anadolu’ya geçmek için yedek bir planı vardı. Bu plan son anda iptal edilen ve Cevat Abbas Bey’in açıklamış olduğu ‘Kocaeli üzerinden gizli geçiş planı’ydı.

KÜÇÜK SİLAHLI MÜFREZELER OLUŞTURULDU

Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıkmadan aylar önce Anadolu’ya gizlice geçebilmek için planlar yapmış ve Kocaeli üzerinden Anadolu’ya geçebilme olanaklarını araştırmıştı. Cevat Abbas Bey’e, Kocaeli bölgesinde küçük silahlı müfrezeler oluşturulmasını emretmişti.

Cevat Abbas Gürer, Mustafa Kemal Paşa’dan aldığı emirle harekete geçerek Kocaeli bölgesinde görevlendirilmek üzere bir Kuva-yı Milliye örgütü kurmuştu.

GÜVENLİĞİ YAHYA KAPTAN SAĞLAYACAKTI

Kocaeli bölgesinde kurulan ve Yahya Kaptan’ın lideri olduğu bu silahlı milis kuvvetler kısa bir zamanda faaliyetlerine başlamıştı. Yahya Kaptan ve arkadaşlarının görevi Kocaeli yarımadasında asayişi temin etmek, Türk köylerine tecavüzlerde bulunan ermeni ve Rum çetelerinin cinayet ve soygunlarına engel olmaktı. Ayrıca Yahya Kaptan’ın bilmediği çok önemli bir görevi daha vardı. Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’da güvenli bir bölgeye ulaşıncaya kadar ki seyahati sırasında gereken güvenliği sağlama ve koruma görevi için dşüünülen Kuva-yı Milliye Müfrezesi, Yahya Kaptan’ın milis kuvvetleriydi. Yahya Kaptan, kendisine verilen emir gereği her an göreve hazır durumdaydı ve Mustafa Kemal Paşa’nın emrini bekliyordu.

VAHDETTİN’DEN SON ANDA ONAY ÇIKTI, PLAN RAFA KALKTI

Anadolu’ya Kocaeli yoluyla gizlice geçebilmek üzere bütün hazırlıkların tamamlandığı ve Kocaeli ormanlarındaki ağaçların yapraklanmasının beklendiği bir sırada, o ana kadar hiç hesapta olmayan bir gelişme yaşandı. Cevat Abbas Gürer’in akrabası olan Harbiye Nazırı Mareşal Şakir Paşa kullanılarak Padişah Vahdettin’in onayı alınmış ve Mustafa Kemal Paşa’ya Üçüncü Ordu Müfettişliği görevi verilmişti. Bu görev Samsun yoluyla Anadolu’ya çıkabilme olanağı sağladığı için aylar önceden gizlice hazırlanan Kocaeli üzerinden Anadolu’ya gizlice geçme planına da artık gerek kalmamıştı.